5:30pm Restorative Yoga

8pm Beginner Ballroom

8pm Beginner Ballroom

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom I

7pm Ballroom VII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

4pm Latin Club III

3-5pm

Zouk Workshop

(Beginners)

$30

8pm Beginner & Advanced Classes

9pm Dance Social

8pm WC Swing /Hustle

7pm Ballroom VII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom I

4pm Latin Club II

2-3:30pm

Silver Waltz & Foxtrot Workshop
$30

5:30 pm Restorative Yoga

5:30pm Restorative Yoga

5:30pm Restorative Yoga

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom I

8pm WC Swing /Hustle

4pm Latin Club III

7pm Epic Waltz

8pm WC Swing /Hustle

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom II

8pm Beginner Ballroom

4pm Latin Club III

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

7pm Ballroom VIII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

7pm Epic Waltz

8pm WC Swing /Hustle

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

7pm Ballroom VIII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

8pm Beginner & Advanced Classes

9pm Dance Social

7pm Epic Waltz

8pm WC Swing /Hustle

8pm WC Swing /Hustle

8pm Beginner Ballroom

7pm Ballroom VII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

3-5pm

Zouk Workshop

(Beginners)

$30

5:30 pm Restorative Yoga

8pm Beginner Ballroom

7-8:30pm

Jingle Bell Rock

Swing Workshop

$30

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom I

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

8-9:30pm

Salsa Workshop

$30

7pm Ballroom VII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom III

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom II

7pm Ballroom VIII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom IV

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

1:30pm Restorative Yoga

4pm Latin Club II

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom II

4pm Latin Club II

8pm Beginner Ballroom

7-8:30pm

Two-Step Workshop

$30

7pm Epic Waltz

8pm WC Swing /Hustle

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

4pm Latin Club II

8pm Silver Ballroom

9pm Silver Tango

7-8:30pm

Two-Step Workshop

$30

7pm Bronze Ballroom

8pm Latin Club IV

9pm Ballroom I

7pm Ballroom VIII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom IV

5:30pm Restorative Yoga

7pm Ballroom VIII

8pm Salsa Performance

9pm Ballroom IV

5:30pm Restorative Yoga